Popis članova Akademskog zbora

Popis članova Akademskog zbora “Vladimir Prelog”, Marulićev trg 20, 10 000 ZAGREB stanje 28.10.2014. godine

dirigentica: Iva Juras

SOPRANI: Morana Dulić, Katja Ester, Ingrid Floigl, Antonija Ivković, Ivona Jerković, Zvjezdana Kastrapeli, Sonja Katanec-Franković, Martina Milčić, Ines Primožić, Jadranka Roša, Dijana Saftić

ALTI: Mirna Biluš, Teja Bogadi, Olga Cesarec, Marijana Erk, Marija Ivančić, Danijela Ivanović, Mirjana Jakopčević, Zdenka Lesjak, Bosiljka Petruša, Mirjana Štefiček, Božidarka Vidović-Pupić

TENORI: Milan Barišić, Domagoj Čvek, Ivan Martinčić, Saša Medić, Grozdana Vimpolšek, Jasna Vorkapić-Furač, Rajna Štefanić, Vinka Margan

BASI: Božidar Bogadi, Mladen Brajdić, Goran Ćirić, Zlatko Gotal, Ivan Kovač, Krunoslav Kovačević, Stipe Petej, Mario Pongračić, Miroslav Randić, Zvonimir Šošić, Stojan Trajkov, Miško Vlahović

Zahvaljujemo pjevačima koji nisu više aktivni, a pjevali su u ranijem razdoblju u zboru „Chemicae ingeniariae alumni“ ili u Akademskom zboru „Vladimir Prelog”, te koji su doprinijeli razvoju i podizanje kvalitete Zbora:

Željko Andrešić, Narcisa Antoioli, Gordana Arbanas, Tea Babić, Ana Bačić, Mirjana Badurina, Vesna Bešlić, Josipa Blažina, Mira Bogunović, Ljerka Bokić, Biserka Borovnjak-Zlatarić, Elvira Božićević, Maja Budimir, Marija Carić, Marko Cvetko, Željka Cvrtila, Ljiljana Dadić, Romeo Deponte, Ana Dolić, Domagoj Dorotić, Tonica Flegar, Vlatka Gaćešić, Barbara Galant, Antun Glasnović, Tajana Gluhak, Sanja Govedić, Branka Grbin, Marija Grbović-Vedriš, Agata Grebenar-Vinčić, Olga Hadžija, Nada Horš, Roberta Horvat, Anica Hunjet, Zlatko Ivančić, Ljiljana Ivanišević, Ana Jagić, Ivan Juratović, Mirjana Junašević, Vlado Karlović, Grace Karminski-Zamola, Jadranka Kaštelan, Lucija Kaštelan-Kunst, Marija Kaštelan-Macan, Leonardo Kerin, Mladen Kovačević, Miće Kovačević, Ivana Kozbur, Ana Kraljević, Ivan Kresnik, Domagoj Krnjak, Kate Kristović, Vjera Kurešević, Branka Kutleša, Zvjezdana Lazarević, Ana-Marija Librić, Arlette Magud, Hrvoje Majstorović, Višnja Maričić, Josip Matušin, Brett McMichael, Jasna-Helena Mencer, Ana Meštrić, Marijan Meštrić, Silvija Meštrić, Blaga Miličić, Vladimir Mlač, Konstantin Moskaliuk, Nada Nižić, Nada Nola, Snježana Osmak, Aleksandar Paraščić, Zlatko Pavlaković, Tatjana Pećarić, Maja Petković, Antun Petrović, Jasenka Piljac, Božena Pintarić, Belinda Planer, Branko Plehinger, Antun Polešćuk, Krešimir Popović, Felix Pretsche, Ružica Puškarić-Ćurić, Nevenka Radulović, Goran Roglić, Marko Rogošić, Jasna Rukavina, Biserka Sanković, Ljerka Smojver, Rebecca Söderberg, Tea Sokolić, Nada Smokvina, Branka Stefanović, Rea Steiner, Ljiljana Suzak-Koprivčić, Barbara Šajinović, Ivana Šapirov, Ivančica Šerman, Anita Škala, Duško Štefanović, Mihaela Šuprina, Ivan Tarabarić, Tihana Taritaš, Tomislav Taritaš, Marijan Tomaš, Danijela Trajkovski, Željka Turčin, Martin Uppsten, Sabina Uzeirbegović, Jakov Vidov, Melita Vulić, Karolina Zavišek, Marija Zrinski, Damir Žarko, Ante Živković, Pero Žižić