Popis članova

Popis članova Akademskog zbora

Popis članova Akademskog zbora “Vladimir Prelog”, Marulićev trg 20, 10 000 ZAGREB. Stanje na dan 12. prosinca 2017. godine dirigentica: Iva Juras SOPRANI: Jadranka Balenović, Marija Dražančić, Morana Dulić, Katja Ester, Antonija Ivković, Sonja Katanec-Franković, Jadranka Ježek, Marijana Pečnik, Edita Perić, Ines Primožić, Sanda Rončević,  Jadranka Roša, Martina Šeruga Musić ALTI: Melita Bakran, Ana Bogadi […]