O sekciji

O inovatorima

Sekcija INOVATORI AMACIZ-a osnovana je 21.3.2005. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Od planiranih aktivnosti provedene su samo neke. SEMINAR-PREDAVANJE Tijekom 2005. priređena su dva predavanja o mogućnostima prijave inovacije-patenta u RH i u svijetu s posebnim naglaskom na mogućnosti i potpore komercijalizacije mladih inovatora. Predavač je bio registrirani zastupnik pri Državnom zavodu za industrijsko […]