Održan SABOR Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu

U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 28. i 29. lipnja održan je Sabor Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu. Uz 12 dosadašnjih, u Savez je primljeno 6 novoosnovanih udruga alumna (AMAC-ERF, Alumni KIF, Alumni FFZG, AMAC VEF, AMA SFZG i AMAC SC). Također, dodijeljena su novoutemeljena priznanja „Žarko Dolinar“ zaslužnim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i svijetu. Nagrada je nazvana prema prof. dr. sc. Žarku Dolinaru, jednom od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u svijetu i u Hrvatskoj. Izrada priznanja povjerena je studentu Akademije likovnih umjetnosti Nikoli Vudragu. Među dobitnicima ovoga priznanja bili su i prof. dr. sc. Branko Kunst, kao osnivač AMACIZ-a, prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu, te dr. sc. Krunoslav Kovačević, čitateljima Glasnika poznat kao član uredništva i pročelnik zbora „Vladimir Prelog“, koji je u proteklom razdoblju bio i dopredsjednik Saveza.

Kao priprema za Sabor izdana je programska knjižica s izvješćima alumni društava iz Hrvatske i svijeta. Među njima je i ono AMACIZ-a, s potpisom prof. A. Glasnovića. U knjižici su navedeni i alumni CV-i nagrađenika, te sažetci svih izlaganja.

Predsjednica Saveza prof. Helena Jasna Mencer objasnila je mjere koje Savez AMAC/AMCA društava poduzima radi proširenja svijesti o važnosti zajedničkog alumni djelovanja za dobrobit naše Alme Mater, Sveučilišta. Zajednički problem većine društava alumna manjak je podmladka i konkretnjiih aktivnosti kojima bi se podigla prepoznatljivost društava na matičnim Fakultetima, Sveučilištu i šire.

Krunoslav Kovačević govorio je o razlici alumni organizacija u svijetu i kod nas. Dok u svijetu važan dio aktivnosti alumni društava čini posredovanje pri zapošljavanju, usmjeravanje studenata prema potrebama gospodarstva, izrada planova za karijeru budućih stručnjaka i sl., kod nas su aktivnosti većinom društvene: kulturne, sportske, stručne, zabavne i sl. Alumni društva u svijetu se osim članarinama i ugovornim donacijama financiraju i organiziranjem posebnih događaja (sportska natjecanja, degustacija vina, izložbe, dan otvorenih vrata, kuća slavnih alumna i sl.). Također privlače institucije-partnere koje na temelju ugovora o dugoročnoj suradnji daju određene povlastice članovima za njihove usluge. Rašireni oblik prikupljanja sredstava su i sponzorstva,  kojima se alumni udruge obvezuju širiti i popularizirati sponzorovo ime ili proizvod među svojim članovima.

Posve je jasno da na Sveučilištu u Zagrebu nije bilo moguće u kratkom vremenu dostići razmjere tih uspješnih organizacija. Također, baš u tom vremenu je započeo Domovinski rat, pa su novostvorene organizacije u svijetu (AMAC Mundus) usmjerile svoju djelatnost na pomaganje Hrvatskoj tijekom njezine borbe za samostalnost. Osim materijalne pomoć koja je bila vrlo velika, snažna je bila i lobistička uloga u matičnim državama na informiranju tamošnjih građana i političara, te napori za zaustavljanje rata u Hrvatskoj i njezino priznanje. No prošlo je dovoljno vremena i skupljeno je dovoljno iskustava, tako da ubuduće treba usmjeriti aktivnosti na zajedničke, integrirajuće akcije, jasno, uz zadržavanje postojećih aktivnosti različitih AMAC/AMCA društava. Dvije takve aktivnosti su osnivanje Zaklade Sveučilišta u Zagrebu, te mogućnost da svaki alumni dobije e-mail adresu domene @alumni.unizg.hr. Predstoji i integriranje ureda za razvoj karijera i brigu za studente, te općenito integriranje Saveza u strukturu Sveučilišta.

Ideja osnivanja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu prisutna je već više godina, a poticaj osnivanju bila su filantropska sredstva koja su u novije vrijeme donirana Sveučilištu. Statut Zaklade prihvaćen je 2010., a Zaklada je registrirana rješenjem Ministarstva uprave 2011. Zakladnik je Sveučilište u Zagrebu, upravitelj Zaklade je rektor Sveučilišta u Zagrebu, a prvo imenovano vijeće povjerenika djelovalo je u sastavu: Tvrtko Andrija Mursalo, Helena Jasna Mencer, Ksenija Turković, Gojko Bežovan, student Danko Relić. Danas Zaklada ima zakladnu imovinu u vrijednosti 1,9 milijuna kuna koja se temelji na sredstvima privatnih donatora namijenjenim prvenstveno stipendiranju učenja hrvatskog jezika i studiranju djece iseljenika na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom 2012. i 2013. intenzivirane su aktivnosti daljnjeg razvoja Zaklade radi otvaranja Zaklade prema svim potencijalnim donatorima i načinima prikupljanja sredstava uz istodobno definiranje prepoznatljive politike korištenja sredstava Zaklade. Cilj Zaklade je da svojom imovinom i prihodima koje stječe trajno pruža potporu općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, stipendira i financijski podupire studente i nastavnike te potiče međunarodnu suradnju i suradnju s hrvatskom dijasporom.

Mr. sc. Srećko Seljan, predsjednik udruge AMAC Alumni FER, koordinator je projekta uspostave jedinstvene e-adrese za alumne Sveučilišta u Zagrebu, ime.prezime@alumni.unizg.hr. Ona bi trebala olakšati osobnu komunikaciju i stupanje u kontakt s bivšim studentima Sveučilišta, a polazni motiv je registracija svih članova alumni zajednice, bez obzira jesu li članovi neke od postojećih udruga alumna. Tu se ne radi o uobičajenom pretincu elektroničke pošte nego o tzv. alias adresi, servisu za preusmjeravanje pošte upućene na tu na e-adresu koju je korisnik naveo prilikom registracije. Nakon registracije i provjere podataka navedenih prilikom registracije, dozvolu za korištenje alias adrese dodijelit će administrator fakulteta na kojem je alumi diplomirao. Upute za registraciju i ostale potrebne informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta, a dostup do formulara za prijavu omogućen je bilo preko servisa HrEdu za akademsku zajednicu, bilo jednom od društvenih mreža: Facebook, Twitter, Google ili LinkedIn. Alumni koji se ne mogu registrirati ni na jedan od ova dva načina mogu to učiniti slanjem upita na adresu: informacije@alumni.unizg.hr.

Ovakvo stvaranje baze svih alumna temelj je za sve ostale servise za razmjenu informacija unutar alumni zajednice Sveučilišta u Zagrebu koji će se dograđivati u budućnosti. Osim umrežavanju alumni zajednice, jedinstvena domena doprinijet će i spoznaji o pripadnosti Sveučilištu na osobnu korist i na dobrobit Sveučilišta.

Tijekom održavanja Sabora provedeni su i izbori za novi saziv tijela Saveza AMAC društva Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Za predsjednicu Saveza je ponovno izabrana prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, a za članove Predsjedništva Saveza izabrani su: prof. dr. sc. Mladen Franz (AMAC-FSB), prof. dr .sc. Ana Marija Grancarić (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMCA-FAZ), prof. dr. sc. Željko Korlaet (AMA-FA), dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMACIZ), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC Alumni FER), prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ). Za koordinatore iz svijeta (AMAC Mundus) izabrani su: Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta), Aleksandra Brnetić i Mladen Jonke (za Europu) te Ante Padjen i Nikola Demarin (za Ameriku).

Za članove Časnog suda izabrani su: dr. sc Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF), prof. dr. sc. Anđelko Gašpar (AMAC-VEF) i prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ), dok su za članove Nadzornog povjerenstva izabrani: dr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista) i Damir Markić (AMACIZ).

Na Saboru je pokrenuta inicijativa i za manjim izmjenama Statuta. Primjedbe se očekuju do kraja rujna, a nakon toga novo će predsjedništvo uskladiti tekst i organizirati glasovanje elektroničkom poštom.

U subotu 29. lipnja, sudionici Sabora imali su prilike družiti se na izletu u Opatiju i okolicu (Mošćenice i Kastav), koji je organizirao pročelnik Planinarsko sekcije AMACIZ-a Damir Markić. Sljedeće ovakvo okupljanje održat će se za četiri godine.

Jelena Macan i Kruno Kovačević