50 godina od upisa na Kemijsko-tehnološki odjel Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1961. – 2011.

U petak 14. listopada u 17 sati bilo je vrlo živo pred FKIT-om. Okupila se generacija bivših studenata koji su upisali Kemijsko-tehnološki studij prije 50 godina, 1961., kako bi obilježili svoj veliki jubilej. Nakon fotografiranja za vrijeme danjeg svjetla, sudionici su se, njih čak 82, okupili u dvorani, gdje je njihova svečanost započela državnom i studentskom himnom, koje su izveli članovi Akademskog zbora „Vladimir Prelog“. Sudionicima se obratio Kruno Kovačević, predsjednik Organizacijskog odbora*. Sudionici su najprije minutom šutnje odali počast svojim umrlim kolegama i profesorima, a zatim je predstavljen kratak prikaz o generaciji – gdje su radili, što su postigli.

Slijedili su pozdravi dekana FKIT-a, prof. dr. sc. Stanka Kurajice koji je govorio o sadašnjoj organizaciji i znanstvenom radu na fakultetu, kao i o novom znaku koji simbolizira čisti zrak, vodu i zemlju, te energiju koja pokreće sve procese. Skupu se obratio i prof. dr. sc. Antun Glasnović, predsjednik AMACIZ-a, podsjetivši sudionike ovog jubilarnog skupa na sekcije Društva diplomiranih inženjera kemijske tehnologije i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ). Predsjednik Glasnović pozvao je sve da se učlane u Društvo, da sudjeluju u radu sekcija, te da postanu čitatelji Glasnika.

Skup je pozdravio i prvi predsjednik AMACIZ-a, prof. Branko Kunst, uputivši lijepe riječi ovoj generaciji, uvrstivši ju u malen broj najkvalitetnijih i najuspješnijih. Na skupu je bio i prof. Mladen Bravar, jedan od rijetkih živućih profesora koji je predavao ovoj generaciji.

Slijedila je uobičajena „prozivka“ i prepoznavanje. Krešo Cavar je čitao imena, a zatim se podigla neka ruka ili je osoba ustala, nakon čega se prolomio pljesak. Boljem prepoznavanju su doprinijeli i lijepo dizajnirani bedževi, s velikim slovima, čitljivim s daljine.

Sudionici skupa krenuli su zatim u hotel „Palace“ na večeru, gdje su se zadržali u lijepom druženju do kasne večeri. Pred sam kraj obradovali su se fotografiji snimljenoj početkom skupa, koja će ih podsjećati na ovaj lijepi susret. Obećali su da će se sastajati sve dok ih snage ne izdaju.

 

Ova je generacija dala 12 sveučilišnih nastavnika: akademik HAZU Nikola Kallay (PMF), prof. dr. sc. Jasna Postružin-Mencer (FKIT), prof. dr. sc. Ibrahim Tabaković (Banja Luka), prof. dr. sc. Ljerka Gospočić-Bokić (TTF), prof. dr. sc. Boško Grabarić (PBF), prof. dr. sc. Jasna Katalinić – Petter (Münster i Rijeka), prof. dr. sc. Zorana Maksić-Grabarić (TTF), prof. dr. sc. Tomislav Matusinović (FKIT), prof. dr. sc. Ana Marija Perinović-Grancarić (TTF), doc. dr. sc. Željka Filipović-Kovačević (PBF), doc. dr. sc. Antonia Vlahov (FKIT), dr. sc. Marijan Andrašec, sveuč. Predavač (FKIT).

Respektabilan je bio i popis dodatnih 12 doktora znanosti koji su radili u znanosti, kako u javnim (IRB, MZOŠ, Zavod za javno zdravstvo) tako i u gospodarskim institucijama (PLIVA, INA…): dr. sc. Istvan Ereš, dr. sc. Dako Goleš, dr. sc. Darinka Kocijančić-Kovačević, dr. sc. Tomislav Kovač, dr. sc. Kruno Kovačević, dr. sc. Gertruda Maričić-Barić, dr. sc. Irena Musani-Bilić, dr. sc. Stjepan Mutak, dr. sc. Rudolf Novina, dr. sc. Marija Nada Pavetić, dr. sc. Helena Pavić, dr. sc. Marta Pfeifer – Neugebauer.

 

Više od 50 diplomiranih inženjera iz ove generacije radilo je i doprinijelo razvoju gospodarskih tvrtki (PLIVA, INA, CHROMOS-KATRAN-KUTRILIN, Karbon, RIS, Labud, Kraš, R. Končar, Radonja, Jedinstvo, Nikola Tesla, Tvornica ulja Zagreb, TOP – Tvornica olovnih proizvoda, tekstilna industrija, industrija stakla, keramike i građevinskih proizvoda i drugdje.

U javnoj upravi, ministarstvima, državnim zavodima, diplomaciji, inspekcijama, radilo je ukupno 13 kolegica i kolega, u srednjoškolskom obrazovanju 12, u međunarodnoj trgovini 11, te u ostalim djelatnostima 7.

Svojim su se radom uspješno dokazali u domovini, ali i u inozemstvu (SAD, Švicarska, Njemačka, Austrija, Švedska, Slovenija, BiH, Srbija, Mađarska). Velika je raznolikost područja u kojima su bili aktivni, što je dokaz fleksibilnosti i univerzalnosti znanja i vještina koje su dobili na ovom fakultetu.

Ovo je samo površan i nepotpun pregled o ovoj generaciji. Organizatori su proveli anketu među sudionicima, kojoj se odazvalo 75 sudionika, pa će sređeni podatci, s više detalja, biti objavljeni naknadno.

Kruno Kovačević

*ostali članovi Odbora bili su Neda Štambuk-Boršić, Krešimir Cavar, Ana Marija Perinović-Grancarić, Jasna Helena Postružin-Mencer, Tomislav Matusinović, Marija Šoštarić-Tomašić i Darinka Kocijančić-Kovačević

 

 

4. red s lijeva na desno: Valerija Pascolo, Nevio Županić, Ljerka Gospočić-Bokić, Vlado Sever, Vera Marečić-Bauk, Anđelko Purgarić, Vesna Delalić-Modlic, Dubravka Hog-Magdalenić, Tomislav Liszt, Nikola Kallay, Boris Kiraly, Marijan Andrašec, Franjo Čataj, Neda Emanović, Marijan Drusany, Ljerka Brdar-Turčec, Željka Filipović-Kovačević, Đurđa Bregeš, Neda Matasović, Branka Brdar-Tomašić, Branka Vilfan-Tomašić, Vlatka Biondić-Parac, Mirjana Matić-Božičević, Frano Gattin, Tomislav Matusinović, prof. Mladen Bravar

3. red s lijeva na desno: Frano Kršinić, Marija Jerković-Lončar, Zdenka Ljubešić, Vladimir Delić, Smiljka Jasić-Slabinac, Viktorija Ozuška-Uzur, Jasna Katalinić-Peter, Marija Šoštarić-Tomašić, Josip Kalmar, Nada Jeličić-Marušić, Gerda Maričić-Barić, Ružica Mikličan, Darinka Kocijančić-Kovačević, Ljerka Paro-Lisica, Štefica Kos-Dabić, Milan Dabić, Mladen Boršo, Ivo Dučić, Remiggio Grabar, Ibro Tabaković, Ljeraka Zgorelec-Planinić, Eduard Novosad

2. red s lijeva na desno: Nerkes Velagić, Krešimir Cavar, Vlasta Pavičić-Čizmić, Marijan Preglej, Ida Narsette-Škarica, Mirko Košćec, Duško Rakić, Želimir Kovačević, Rozalija Peić-Cvok, Stjepan Kljusurić, Marija Kiš-Vujković, Antonia Vlahov, Jasna Postružin-Mencer, Ana Marija Perinović-Grancarić, Ivan Šimić, Višeslav Gorenc, Nikola Viličić, Dubravka Milštajn-Čataj, Ismet Ljubijanac

1. red s lijeva na desno: Rudolf Novina, Rajna Štrbac-Kuzmanović, Vera Barišić-Mayer, Neda Štambuk-Boršić, Višnja Maurović-Maričić, Jasna Štajcer-Markulin, Kruno Kovačević, Nina Škunca-Blažević, Željka Janeš-Devčić, Nada Ziernfeld-Markovčić, Marta Pfeiffer-Neugebauer, Željka Družak-Džendžo, Zorana Maksić-Grabarić, prof. Branko Kunst, Zdenka Gremlica-Kodžoman, prof. Stanko Kurajica (dekan), prof. Antun Glasnović (predsjednik AMACIZ-a)