Popis članova Akademskog zbora

Popis članova Akademskog zbora “Vladimir Prelog”, Marulićev trg 20,

10 000 ZAGREB. Stanje na dan 12. prosinca 2017. godine

dirigentica: Iva Juras

SOPRANI: Jadranka Balenović, Marija Dražančić, Morana Dulić, Katja Ester, Antonija Ivković, Sonja Katanec-Franković, Jadranka Ježek, Marijana Pečnik, Edita Perić, Ines Primožić, Sanda Rončević,  Jadranka Roša, Martina Šeruga Musić

ALTI: Melita Bakran, Ana Bogadi Šare, Teja Bogadi, Olga Cesarec, Marijana Erk, Andrea Gracin, Maria Danica Hibl, Marija Ivančić, Danijela Ivanović, Mirjana Jakopčević, Kalina Jurkovac, Nevenka Keča, Zdenka Lesjak, Vesna Mičković, Ana Marija Miloš, Anita Pamuković Vlainić, Bosiljka Petruša, Rajna Štefanić, Mirjana Štefiček, Božena Šmit, Božidarka Vidović-Pupić, Karen Vitković, Irma Zrnčić-Čvarek

TENORI: Domagoj Čvek, Ivan Grgurić, Vinka Margan Ivan Martinčić, Zlata Sladić, Dunja Šimunović Horvat, Jasna Vorkapić-Furač

BARITONI: Božidar Bogadi, Zlatko Gotal, Ivan Kovač, Mario Pongračić, Miroslav Randić

BASI: Mladen Brajdić, Goran Ćirić, Branko Kobas, Krunoslav Kovačević, Zvonimir Šošić, Stojan Trajkov

Zahvaljujemo pjevačima koji nisu više aktivni, a pjevali su u ranijem razdoblju u zboru „Chemicae ingeniariae alumni“ ili u Akademskom zboru „Vladimir Prelog”, te koji su doprinijeli razvoju i podizanje kvalitete Zbora:

Željko Andrešić, Narcisa Antoioli, Gordana Arbanas, Tea Babić, Ana Bačić, Mirjana Badurina, Milan Barišić, Vesna Bešlić, Mirna Biluš, Josipa Blažina, Mira Bogunović, Ljerka Bokić, Biserka Borovnjak-Zlatarić, Elvira Božićević, Maja Budimir, Marija Carić, Marko Cvetko, Željka Cvrtila, Marija Čakara, Ljiljana Dadić, Romeo Deponte, Ana Dolić, Domagoj Dorotić, Tonica Flegar, Ingrid Floigl, Vlatka Gaćešić, Barbara Galant, Antun Glasnović, Tajana Gluhak, Sanja Govedić, Branka Grbin, Marija Grbović-Vedriš, Agata Grebenar-Vinčić, Olga Hadžija, Nada Horš, Roberta Horvat, Anica Hunjet, Zlatko Ivančić, Ljiljana Ivanišević, Ana Jagić, Ivona Jerković, Ivan Juratović, Mirjana Junašević, Vlado Karlović, Grace Karminski-Zamola, Zvjezdana Kastrapeli, Jadranka Kaštelan, Lucija Kaštelan-Kunst, Marija Kaštelan-Macan, Leonardo Kerin, Mladen Kovačević, Miće Kovačević, Ivana Kozbur, Ana Kraljević, Ivan Kresnik, Domagoj Krnjak, Kate Kristović, Vjera Kurešević, Branka Kutleša, Zvjezdana Lazarević, Ana-Marija Librić, Arlette Magud, Hrvoje Majstorović, Višnja Maričić, Josip Matušin, Saša Medić, Brett McMichael, Jasna-Helena Mencer, Ana Meštrić, Marijan Meštrić, Silvija Meštrić, Martina Milčić, Blaga Miličić, Vladimir Mlač, Konstantin Moskaliuk, Nada Nižić, Nada Nola, Snježana Osmak, Aleksandar Paraščić, Zlatko Pavlaković, Tatjana Pećarić,  Stipe Petej, Maja Petković, Antun Petrović, Jasenka Piljac, Božena Pintarić, Belinda Planer, Branko Plehinger, Antun Polešćuk, Krešimir Popović, Felix Pretsche, Ružica Puškarić-Ćurić, Nevenka Radulović, Goran Roglić, Marko Rogošić, Jasna Rukavina, Dijana Saftić, Biserka Sanković, Ljerka Smojver, Rebecca Söderberg, Tea Sokolić, Nada Smokvina, Branka Stefanović, Rea Steiner, Ljiljana Suzak-Koprivčić, Barbara Šajinović, Ivana Šapirov, Ivančica Šerman, Anita Škala, Duško Štefanović, Mihaela Šuprina, Ivan Tarabarić, Tihana Taritaš, Tomislav Taritaš, Marijan Tomaš, Danijela Trajkovski, Željka Turčin, Martin Uppsten, Sabina Uzeirbegović, Jakov Vidov, Grozdana Vimpolšek, Miško Vlahović,Melita Vulić, Karolina Zavišek, Marija Zrinski, Damir Žarko, Ante Živković, Pero Žižić