O DRUŠVU

PRVIH PETNAEST GODINA DRUŠTVA
Društva bivših studenata (alumnija) sveučilišne su organizacije koje njeguju tradicije sveučilišta, pomažu u održavanju veza alumnija sa sveučilištem i međusobno, kao i u prikupljanju dodatnih sredstava za razvitak znanstveno-nastavne djelatnosti sveučilišta. Osnutak ALMAE MATRIS ALUMNI CROATICAE (Društva bivših studenata i prijatelja sveučilišta) na Zagrebačkom sveučilištu 19.10.1989. bio je jedan od znakova da se naše sveučilište približava običajima na velikim svjetskim sveučilištima. Do osnutka je došlo početkom obnove i osuvremenjivanja sveučilišta, a uz rektora i članove sveučilišne uprave sudjelovali su i mnogobrojni bivši studenti iz zemlje i inozemstva, među kojima se isticao dugogodišnji inicijator i promicatelj ideje AMAC-e Žarko Dolinar iz Basela. Temeljnim ciljem osnivanja AMAC-e uz obnovu domovine označeno je promicanje znanosti i kulture hrvatskog naroda, te razvitak obrazovanja na Zagrebačkom i ostalim hrvatskim sveučilištima. Zbog dobrog običaja održavanja prijateljstava iz studentskih dana našim su kolegama, kemijskim tehnolozima, ideje AMAC-e bile vrlo bliske, pa je već 13. veljače 1990. na skupu nazvanome SUSRET GENERACIJA, održanom na Tehnološkom fakultetu prigodom 70. obljetnice Kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu osnovan ogranak AMAC-e pod gornjim naslovom.

Na osnivačkoj skupštini oko 450 nazočnih diplomiranih inženjera kemijske tehnologije prihvatilo je ciljeve rada Društva. Uz zauzimanje za opće ciljeve AMAC-e naglašena je potreba iscrpnog informiranja članstva o sadašnjem radu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, sveučilišta u Zagrebu i djelovanju drugih ogranaka AMAC-e, poticanje akcija za poboljšanje nastavnih uvjeta na Fakultetu, organiziranje predavanja radi upoznavanja članstva s novostima u struci, njegovanje tradicija Fakulteta, te pokretanje društveno-zabavnih aktivnosti članstva. Značajan događaj za život ALMAE MATRIS ALUMNI CROATICAE bila je skupština svih ogranaka AMAC-e u lipnju 1992., kada prema novom Statutu svi ogranci pa i AMACIZ postaju samostalna društva, koja zajedno čine Savez društava AMAC.

Do prve redovite godišnje skupštine u veljači 1991. u Društvo AMACIZ učlanjeno je oko 400 diplomiranih inženjera. Broj članova svake godine raste, te krajem 1991. iznosi 545, krajem 1992. 684, krajem 1994. 842, krajem 1995. 895, a sada, krajem 1999. g. pred 10. obljetnicu AMACIZ ima 1060 članica i članova.

Branko Kunst je bio predsjednik Društva prvih deset godina , a Štefica Cerjan Stefanović je predsjednica od 1999/2000.godine.

Na 16. skupštini AMACIZ-a 2006. godine jednoglasno je prihvaćen prijedlog izbora novog Upravnog odbora, te novom predsjednicom postaje prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić.